Deelnemers

Bij Op Herhaling zijn verschillende vrijwilligersgroepen betrokken van wie het hun hobby is om de dingen betrokken tot de Koude Oorlog uit te beelden met kostuums en voertuigen uit die tijd. Hier volgt een overzicht van de groepen:

Spreewalders

Het Warschau Pact bestond uit de Sovjet Unie en de landen achter het IJzeren Gordijn, zoals Polen, Tsjecho-Slowakije, Roemeniė etc. Ook Oost Duitsland, dat toen DDR heette, hoorde er bij. De bewapening was vooral Russisch, maar veel wielvoertuigen waren in Oost Duitsland gebouwd. Bekende voorbeelden: Trabant, Barkas en Robur.

Bij Op Herhaling beelden de Spreewalders een eenheid DDR-militairen uit. Zij hebben de uniformen,
uitrustingsstukken en voertuigen van de DDR. Als ze in de rol zitten waan
je je terug achter het IJzeren Gordijn. “Schweinhund”

Badger

Bij de NAVO zijn vele westerse landen aangesloten. Behalve de USA en
Canada bijna alle landen van West-Europa, Griekenland en Turkije. Na de
afloop van de Koude Oorlog is de NAVO uitgebreid met veel landen die bij
het voormalige Warchau Pact hoorden, zoals o.a. Polen.

Bij Op Herhaling beeldt de Badger groep een eenheid Engelse militairen
rond 1970 uit.

SRDM

Het leger heeft een eigen politie: de Koninklijke Marechaussee. Behalve taken als militaire politie verzorgt de KMAR ook de grensbewaking op Schiphol en andere vliegvelden en de bewaking bij paleizen en regeringsgebouwen. De KMAR was berucht voor verkeerscontroles en onderzoeken naar smokkelwaar bij terugkeer van oefening. Menig fles alcoholhoudende drank werd door de KMAR onderschept. KMAR-militairen werden vanwege de witte helmen ook wel kalkemmers genoemd.

Door middel van rijdend materieel, de originele DAF YA66 in
KMar-uitvoering, en een aantal actieve leden spant Stichting Re-enactment
Dienstplichtig Marechaussees (SRDM) zich in om het beeld van de
dienstplichtige marechaussee in stand te houden. Het gaat dan om de jaren
70, 80  en 90 [tot 1996] van de vorige eeuw.

Meer

Dat gebeurt door marechaussees die daadwerkelijk bij het Wapen der
Koninklijke Marechaussee hebben gediend en hebben ervaren wat discipline,
respect en kameraadschap bij de KMar inhield.
SRDM levert graag een bijdrage aan het evenement ‘Ga Op
Herhaling’ zoals dat op 21 en 22 oktober 2017 bij het Geniemuseum in
Vught wordt georganiseerd.
Onze deelname tijdens dat evenement vindt u terug in
activiteiten als:

  • beveiliging en poortwacht;
  • voertuigcontrole;
  • colonne- en routebegeleiding;
  • het inrichten van een verkeerscontrolepost en
  • mogelijk ook exercitie-lessen.

Wilt u meer weten over de Koninklijke Marechaussee en de Stichting
Re-enactment Dienstplichtig Marechaussees? Ga dan naar de Facebook-pagina of naar www.stichting-rdm.nl. Daar vindt u achtergrondinformatie,
foto’s en filmpjes over onze activiteiten.

Minder

Bij Op Herhaling beeldt SRDM de Dienstplichtige Marechaussee uit. Zij verzorgen bewaking en begeleiden het verkeer.

DKO

De re-enactmentgroep Dienstplicht Koude Oorlog (41 DKO) laat nu een stukje
uit het leven van een dienstplichtig soldaat uit die periode (speciaal de
jaren '70 - begin '80) opnieuw tot leven brengen.
Wij bestaan uit oud-beroepsmilitairen, militaria-verzamelaars,
oud-dienstplichtigen, eigenaars van klassieke legervoertuigen,
enthousiaste jonge mensen, enthousiaste oudere jongeren.....

Hoe doen we dit?

Meer

Door zo veel mogelijk gebruik maken van authentiek materiaal en
uitrustingen, gedrag en houding (de laatste twee voorzover deze in de
21ste eeuw nog zijn te reconstrueren zonder dat het een toneelspel gaat
worden). Ook doen wij dit, en daarin wijken wij af van vele andere
re-enactmentgroepen, door het zgn. 24-uurs re-enactment. D.w.z. wij
proberen het klokje-rond in onze rol te blijven. We gebruiken voor alles
de juiste uitrusting en uit de goede periode. Dus: slapen in de puptent en
in de M58 slaapzak en het van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat
gekleed gaan in het juiste uniform. Deze wijze van werken heeft uiteraard
een reden. Het leger is een aparte wereld, met z’n eigen zeden en
gebruiken, taal, omgangsvormen, gebruiksvoorwerpen en voertuigen,
eigenlijk alles is anders. Het is voor jezelf makkelijker als je per
evenement één keer omschakelt van normaal naar leger en andersom. Ook
kent de ochtend en de avond/nacht zijn eigen rituelen die we ook willen
uitbeelden. Natuurlijk wordt gezelligheid, en het samenzijn zeker niet
vergeten........ Misschien is dit laatste nog wel het belangrijkste.
Ons doel?
Ons gezamelijk doel is, door het uitvoeren van een zo waarheidsgetrouw
mogelijk re-enactment, een zo realistisch mogelijk beeld te geven van het
leven van een dienstplichtig militair tijdens de Koude Oorlog.

Minder

Zie www.41dko.nl