Deelnemers

Bij Op Herhaling zijn verschillende vrijwilligersgroepen betrokken van wie het hun hobby is om de dingen betrokken tot de Koude Oorlog uit te beelden met kostuums en voertuigen uit die tijd. Hier volgt een overzicht van de groepen:

VLGH

Het Warschau Pact bestond uit de Sovjet Unie en de landen achter het IJzeren Gordijn, zoals Polen, Tsjecho-Slowakije, Roemeniė etc. Ook Oost Duitsland, dat toen DDR heette, hoorde er bij. De bewapening was vooral Russisch, maar veel wielvoertuigen waren in Oost Duitsland gebouwd. Bekende voorbeelden: Trabant, Barkas en Robur.

Bij Op Herhaling beeldt de VLGH (Vereniging Levende Geschiedenis Hoek van
Holland)
een eenheid DDR-militairen uit. Zij hebben de uniformen,
uitrustingsstukken en voertuigen van de DDR. Als ze in de rol zitten waan
je je terug achter het IJzeren Gordijn. "Schweinhund"

Badger

Bij de NAVO zijn vele westerse landen aangesloten. Behalve de USA en
Canada bijna alle landen van West-Europa, Griekenland en Turkije. Na de
afloop van de Koude Oorlog is de NAVO uitgebreid met veel landen die bij
het voormalige Warchau Pact hoorden, zoals o.a. Polen.

Bij Op Herhaling beeldt de Badger groep een eenheid Engelse militairen
rond 1970 uit.

SRDM

Het leger heeft een eigen politie: de Koninklijke Marechaussee. Behalve taken als militaire politie verzorgt de KMAR ook de grensbewaking op Schiphol en andere vliegvelden en de bewaking bij paleizen en regeringsgebouwen. De KMAR was berucht voor verkeerscontroles en onderzoeken naar smokkelwaar bij terugkeer van oefening. Menig fles alcoholhoudende drank werd door de KMAR onderschept. KMAR-militairen werden vanwege de witte helmen ook wel kalkemmers genoemd.

Door middel van rijdend materieel, de originele DAF YA66 in
KMar-uitvoering, en een aantal actieve leden spant Stichting Re-enactment
Dienstplichtig Marechaussees (SRDM) zich in om het beeld van de
dienstplichtige marechaussee in stand te houden. Het gaat dan om de jaren
70, 80  en 90 [tot 1996] van de vorige eeuw.

Meer

Dat gebeurt door marechaussees die daadwerkelijk bij het Wapen der
Koninklijke Marechaussee hebben gediend en hebben ervaren wat discipline,
respect en kameraadschap bij de KMar inhield.
SRDM levert graag een bijdrage aan het evenement ‘Ga Op
Herhaling’ zoals dat op 21 en 22 oktober 2017 bij het Geniemuseum in
Vught wordt georganiseerd.
Onze deelname tijdens dat evenement vindt u terug in
activiteiten als:

  • beveiliging en poortwacht;
  • voertuigcontrole;
  • colonne- en routebegeleiding;
  • het inrichten van een verkeerscontrolepost en
  • mogelijk ook exercitie-lessen.

Wilt u meer weten over de Koninklijke Marechaussee en de Stichting
Re-enactment Dienstplichtig Marechaussees? Ga dan naar de Facebook-pagina of naar www.stichting-rdm.nl. Daar vindt u achtergrondinformatie,
foto’s en filmpjes over onze activiteiten.

Minder

Bij Op Herhaling beeldt SRDM de Dienstplichtige Marechaussee uit. Zij verzorgen bewaking en begeleiden het verkeer.

DKO

De re-enactmentgroep Dienstplicht Koude Oorlog (41 DKO) laat nu een stukje
uit het leven van een dienstplichtig soldaat uit die periode (speciaal de
jaren '70 - begin '80) opnieuw tot leven brengen.
Wij bestaan uit oud-beroepsmilitairen, militaria-verzamelaars,
oud-dienstplichtigen, eigenaars van klassieke legervoertuigen,
enthousiaste jonge mensen, enthousiaste oudere jongeren.....

Hoe doen we dit?

Meer

Door zo veel mogelijk gebruik maken van authentiek materiaal en
uitrustingen, gedrag en houding (de laatste twee voorzover deze in de
21ste eeuw nog zijn te reconstrueren zonder dat het een toneelspel gaat
worden). Ook doen wij dit, en daarin wijken wij af van vele andere
re-enactmentgroepen, door het zgn. 24-uurs re-enactment. D.w.z. wij
proberen het klokje-rond in onze rol te blijven. We gebruiken voor alles
de juiste uitrusting en uit de goede periode. Dus: slapen in de puptent en
in de M58 slaapzak en het van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat
gekleed gaan in het juiste uniform. Deze wijze van werken heeft uiteraard
een reden. Het leger is een aparte wereld, met z’n eigen zeden en
gebruiken, taal, omgangsvormen, gebruiksvoorwerpen en voertuigen,
eigenlijk alles is anders. Het is voor jezelf makkelijker als je per
evenement één keer omschakelt van normaal naar leger en andersom. Ook
kent de ochtend en de avond/nacht zijn eigen rituelen die we ook willen
uitbeelden. Natuurlijk wordt gezelligheid, en het samenzijn zeker niet
vergeten........ Misschien is dit laatste nog wel het belangrijkste.
Ons doel?
Ons gezamelijk doel is, door het uitvoeren van een zo waarheidsgetrouw
mogelijk re-enactment, een zo realistisch mogelijk beeld te geven van het
leven van een dienstplichtig militair tijdens de Koude Oorlog.

Minder

Zie www.41dko.nl

Bartje Cie

Na het einde van de Koude Oorlog veranderde het takenpakket van het Nederlandse leger. Een grootschalige oorlog tegen één vijand werd voor onmogelijk gehouden. Er werden kleine operaties verwacht, maar dan ook over de hele wereld. De oprichting van de luchtmobiele brigade is hier het gevolg van. Troepen die via de lucht verplaatst worden en daarna vanaf de grond opereren.

Bij Op Herhaling beeldt Bartje Cie de eerste generatie lucht mobiel uit. Zij zijn gespecialiseerd in verkenning.

C.O.G.

Tijdens de Koude Oorlog vonden geen gevechtshandelingen plaats. Toch zijn Nederlandse militairen in oorlogsgebieden actief geweest. Onder ander bij de vredesmacht Unifil in Libanon. Het heette een vredesoperatie maar de militairen stonden tussen twee oorlogvoerende partijen. De kogels vlogen letterlijk over hun heen. Doordat iedereen de operatie als vredesmacht zag, konden de betrokkenen na terugkeer nergens terecht met hun oorlogservaringen. Pas later zijn psychische problemen als gevolg van de uitzending onderkend.

Tijdens op herhaling beeld de C.O.G ( Club oud groen ) een checkpoint uit zoals deze in Libanon bemand werden. De leden van deze groep zijn bijna allemaal daadwerkelijk in Libanon geweest en dus ook veteraan.

Bouwmachines van Toen

De Genie zijn de bouwers van het leger. Vroeger bouwden ze complete forten en verdedigingsstellingen. Hiervoor hebben ze veel bouwmachines in gebruik (gehad). Bekend zijn de verschillende dozers, graders, graafmachines etc.

Bij op Herhaling komt de stichting Bouwmachines van Toen de oude bouwmachines demonstreren. De machines zijn na het gebruik door de Genie vaak ook nog in burger gebruikt.

Gerard van der Sangen

Voor de kinderen hebben we een leuke activiteit met mini-jeeps. We rijden hier samen met de kinderen over een aangelegt zandparcour en door het bos op het oefenterrein. Kinderen beleven zo een fantastische ervaring. Deze rondrit met Mini-jeeps wordt mogelijk gemaakt door Gerard van der Sangen