ACTIVITEITEN

Tijdens Op Herhaling zijn er verschillende activiteiten te beleven. Als soldaat moet je verschillende beproevingen doorlopen en ook wel eens op oefening. Een medische keuring en algemene opleiding horen hier ook bij:

Medische keuring

De eerste kennismaking met de dienstplicht is de keuring. Iedere jongeman
ontving een brief op zijn 17-de. Zelfs nu worden de brieven nog verstuurd
maar hoef je niet op te komen.

Bij Op Herhaling krijg je na de keuring je militaire paspoort en kan de opleiding tot militair beginnen...

Algemene opleiding

Zodra je opgeroepen werd voor de daadwerkelijke dienst begon de opleiding
van burgerjongen naar soldaat. Een militair met luide stem roept allerlei
commando's die je maar moet uitvoeren. "Geef ... acht", "Op de plaats ...
rust".

Ook moet je alle strepen, balken en sterren uit elkaar houden, want
je mag geen generaal zeggen tegen een sergeant. Bij de cavalerie flipt
een wachtmeester als je hem sergeant noemt. Het verschil tussen de
vaandrig en adjudant is de leeftijd van de persoon ten opzichte van je
eigen leeftijd. Na een of twee maanden is de opleiding ten einde en ben je
volleerd soldaat. Hierna kwam je bij de parate troepen.

Bij Op Herhaling hebben we ook een drill-sergeant. Het lijkt wel een
bullebak maar in werkelijkheid is hij erg aardig.

Personenvervoer

Tijdens de dienstplicht had het leger geen bussen of ze gebruikten deze niet. Als soldaten vervoerd werden dan zaten ze stoer achterin een
vrachtwagen. Zo reden ze naar de schietbaan, het bivak of waar dan
ook, mits het te ver was om te lopen. De langste verplaatsingen was
naar La Courtine, het beruchte oefenterrein in Frankrijk. Drie dagen in de
drietonner is wel erg lang. Het comfort in de laadbak was beperkt, je zat met je
kont op een harde plank. "Word je hard van" was het antwoord als je er
over klaagde.

Bij Op Herhaling wordt ook van dit originele transport gebruik gemaakt. Met oude een DAF uit die tijd word je vervoerd tussen de kazerne en het oefenterrein:
  • In de eentonner DAF YA126 met het guitige neusje;
  • In de stoere Dikke DAF YA328;
  • Of met de hobbelzak DAF YA314 die zo lekker stuitert op de onverharde weg
Zie de pagina Meerijden voor meer informatie

Grensovergang

Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland door de geallieerden verdeeld.
Oost-Duitsland kwam onder de invloedsfeer van de Sovjet-Unie. Nederland
maakte deel uit van de NAVO. Er was een vijand: het Warschau-Pact in het
Oosten. De periode van 1948-1989 heet nu de Koude Oorlog.
De grens werd streng bewaakt en kreeg als bijnaam “Het IJzeren Gordijn”.

Tijdens Op Herhaling ga je de grens van West naar Oost over. Zorg dat je je militair paspoort gereed houdt. Probeer niets te smokkelen want de
Oost-Duitse grenswachten zijn erg streng en voor het weet mag je mee.
“Mitkommen, Schweinhund”
De grens wordt door twee reenactmentgroepen weergegeven: Badger en Spreewalders.

Schietvaardigheid

Een belangrijke vaardigheid is het gebruik van vuurwapens. Op de kazerne
leer je het wapen in hoofdgroepen uit elkaar te halen en daarna weer in
elkaar te zetten. Ook het poetsen met wapenolie mag je doen totdat het
wapen zo schoon is dat de sergeant zich in de loop kan spiegelen.

Het schieten leer je op de schietbaan. Je mag misschien 5 kogels
afschieten op doelen die omklappen als je ze raakt. Na afloop moet je de
lege hulzen inleveren. Wee je gebeente als iemand een huls mist. Dan mag
je met zijn allen net zolang zoeken totdat alle hulzen weer compleet zijn.
Pas als iedereen negatief heeft geantwoord op de vraag "Heb je nog munitie
of delen van munitie?" mag je terug naar de kazerne.

Bij Op Herhaling hebben we geen echte vuurwapens. We houden het graag
veilig. Om toch een indruk te krijgen is er wel een schietbaan waar iedere
rekruut enkele paintball-kogels mag afschieten op statische doelen.